Målsättningsworkshop

Målsättningsworkshop

Vi har under flera år arbetat med målsättning och hjälpt 100-tals personer och företagare. Oftas genom personlig konsultation. Nu har vi paketerat all vår kunskap inom målsättning och paketerat det till ett utbildningsprogram för dig. Programmet börjar med en målsättningsworkshop. 

VARFÖR SKA
MAN HA MÅL?

Vill du få riktning, bättre resultat och mer "driv" i ditt liv så ska du definitivt arbeta med din målsättning.

De flesta personer som jag träffar har inga mål i livet.

Idrottsmän och idrottskvinnor har mål. Hela deras idrottskarriär så strävar de efter att nå sina mål. När de når sina mål så sätter de nya.

Men tittar du på dina vänner, dina kollegor och på dig själv – svara ärligt – har du några mål? Du kanske har mål i ditt jobb. Kanske har du budgetansvar eller andra typer av områden som du / din organisation mäts emot. Men hur ser det ut för dig privat?

När du gör det du gör varje dag, kommer du närmare ditt mål?

Om du inte har något mål så är svaret ganska enkelt – NEJ. Du kommer någonstans, det är vi överens om. Det spelar kanske ingen roll om du kommer till höger, vänster, upp, ned, bakåt eller framåt om du nöjer dig med det. Men livet kan ge så mycket mer än bara det, bara du vet vad du vill ha.

Få klarhet och ditt resultat kommer därefter...

Metoden i målsättningsworkshopen

Bakom vår metod ligger många år av arbete, förbättringar, analyser och tester. Vi vet att denna metod fungerar då vi i flera år har arbetat enskilt med klienter inom området. Nu har vi paketerat om detta så att fler kan få möjlighet att få det resultat som våra kunder och klienter har fått genom åren.

1. Framtidsspaning

Du kommer att få ”måla upp” din perfekta dag i framtiden med hjälp av vår unika metod att resa i tiden.

2. Målinventering

Du kommer lista alla mål som du har, vill ha och behöver att ha för att uppnå din perfekta dag i framtiden.

3. Förädla målen

Du kommer att få analysera och formulera om varje mål så att de blir effektfulla och mätbara.

4. Tidsplan

Du kommer att bestämma när du vill ha uppnått varje mål.

5. Prioritera

Du kommer att få prioritera så att du får klarhet vilka de viktigaste målen är för dig inom varje målområde.

6. Motivera dig själv

Du kommer att få insikt i hur du motiverar dig att göra det du behöver göra för att nå din mål.

7. Resurser

Du kommer att kartlägga vilka resurser du behöver för att nå dina mål.

8. Beteende

Du kommer att bli medveten om vilka egenskaper och beteenden du behöver ta till dig.

9. Hinder

Du kommer att få identifiera vilka hinder som hindrar dig att nå dina mål.

10. Plan

Du tar fram din plan för att du ska nå dina prioriterade mål.

11. Förebilder

Du kommer att välj vilka ut förebilder som har nått målen som du arbetar mot.

12. Förankra

Du kommer att få koppla ihop dina mål med dina sinnen för att bli påmind av din resa mot målen.

13. Fira

Du väljer ut hur du ska fira varje mål som uppnås, lite eller mycket firande beroende på storleken på målet.

Målområden

I vår metod arbetar vi med dessa 7 målområden

Hälsa
Arbete / Karriär
Materiellt
Ekonomi
Relationer
Upplevelser
Personlig utveckling

Peter Watz AB Logga
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET enligt UC

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET ENLIGT UC

© Peter Watz AB
Lidingö, Stockholm

Sociala media